Σκυρόδεμα

Η εταιρεία “Αφοί Π. Βούρκα-Στανταρ Μπετόν Α.Β.Ε.Ε.” δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας σκυροδέματος καθώς και στον τομέα της εμπορίας αδρανών υλικών.
Η εταιρεία διαθέτει δύο μονάδες παραγωγής σκυροδέματος.
Η Μονάδα παραγωγής σκυροδέματος της Κοζάνης έχει πιστοποίηση ISO9000:2008

 

Μονάδα Παραγωγής Κοζάνης δυναμικότητας