Ποντοκώμη

Το “Λατομείο Ποντοκώμης” βρίσκεται στην θέση “Στρούγκα” του Δημοτικού διαμερίσματος Ποντοκώμης του Δήμου Κοζάνης.

Εκτείνεται σε μια έκταση 340 στρεμμάτων και κύριως σκοπός του είναι η εξόρυξη, επεξεργασία και εμπορία ασβεστολιθικών αδρανών υλικών.

Τα εξαιρετικά μηχανικά χαρακτηριστικά του μητρικού πετρώματος σε συνδυασμό με την παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας από το έμπειρο προσωπικό της εταιρείας και τους συνεχείς εργαστηριακούς ελέγχους που πραγματοποιούνται έχει σαν αποτέλεσμα την παραγωγή ασβεστολιθικών αδρανών υψηλής ποιότητας, τα οποία είναι κατάλληλα για:

  • σκυρόδεμα
  • σκύρα σιδηροδρόμου
  • ασφαλτομίγματα
  • άμμος για σοβά
  • οδοποιία

Η εταιρεία έχει πιστοποιήσει από το 2008 τον έλεγχο παραγωγής της για το λατομείο, σύμφωνα με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, για τα παραγόμενα προϊόντα της και της έχει αποδωθεί το υπ’ αριθμ. 0654-CDP-004 Πιστοποιητικό και εως εκ τούτου τα παραγώμενα προϊόντα της φέρουν σήμανση CE και μπορούν να κυκλοφορούν εντός της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Στο πελατολόγιο του Λατομείου Ποντοκώμης συγκαταλέγονται μερικοί από τους μεγαλύτερους κατασκευαστικού ομίλους και κατασκευαστικές εταιρείες αφού υλικά του έχουν χρησιμοποιηθεί σε:

Ανανεώσεις σιδηροδρομικών γραμμών
Έργα της “ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε.”
Έργα που πραγματοποιεί η “Δ.Ε.Η. Α.Ε.”

Η τεχνογνωσία, το ανθρώπινο δυναμικό και ο μηχανολογικός εξοπλισμός εγγυούνται την κάλυψη των αναγκών σας