Μικροκλεισούρα

Το “Λατομείο Μικροκλεισούρας” βρίσκεται στο Δημοτικό διαμέρισμα Βεντζίου του Δήμου Γρεβενών.

Εκτείνεται σε μια έκταση 265 στρεμμάτων και κύριος σκοπός του είναι η εξόρυξη, επεξεργασία και εμπορία διαβασικών αδρανών υλικών.

Τα εξαιρετικά μηχανικά χαρακτηριστικά του μητρικού πετρώματος σε συνδυασμό με την παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας από το έμπειρο προσωπικό της εταιρείας και τους συνεχείς εργαστηριακούς ελέγχους που πραγματοποιούνται έχει σαν αποτέλεσμα την παραγωγή ασβεστολιθικών αδρανών υψηλής ποιότητας, τα οποία είναι κατάλληλα για:

  • σκύρα σιδηροδρόμου
  • ασφαλτομίγματα
  • αδρανή για ΧΥΤΑ
  • οδοποιία

 

Η εταιρεία έχει πιστοποιήσει από το 2005 τον έλεγχο παραγωγής σκύρων γραμμής του λατομείου, σύμφωνα με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, και στην συνέχεια το 2008 πιστοποίησε όλα τα παραγόμενα προϊόντα  και της έχει αποδωθεί το υπ’ αριθμ. 0654-CDP-005 Πιστοποιητικό και εως εκ τούτου τα παραγώμενα προϊόντα της φέρουν σήμανση CE και μπορούν να κυκλοφορούν εντός της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Αδρανή από το “Λατομείο Μικροκλεισούρας” έχουν χρησιμοποιηθεί σε πολλά και υψηλών απαιτήσεων έργα όπως:

  • Κατασκευή Δικτύου υψηλών ταχυτήτων της ΕΡΓΟΣΕ
  • Αντιολισθηρός τάπητας στην «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε.»
  • Ανανέωση γραμμής ΗΣΑΠ
  • Αντιολισθηρός τάπητας στην «Π.Α.Θ.Ε.»
  • Υπόβαση Χ.Υ.Τ.Α. Γραμματικού
  • ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

 

Η τεχνογνωσία, το ανθρώπινο δυναμικό και ο μηχανολογικός εξοπλισμός εγγυούνται την κάλυψη των αναγκών σας.