Προϊόντα Ποντοκώμης

Τα προϊόντα τα οποία παράγονται από το “Λατομείο Ποντοκώμης” είναι:

Η παραγωγή των παραπάνω προϊόντων έχουν πιστοποιηθεί και φέρουν σήμανση CE.

Σε περίπτωση που χρειάζεστε οποιοδήποτε άλλο προϊόν μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ώστε να εξετάσουμε τις απαιτήσεις που έχετε και να καλύψουμε τις ανάγκες σας.