Ιστορια ομιλου αφοι π. βουρκα

Το 1979 οι αδελφοί Βούρκα (Μιχαήλ, Σάββας και Νικόλαος) ιδρύουν Ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία “Στανταρ Μπετόν-Αφοί Π. Βούρκα Ο.Ε.” η οποία έχει ως σκοπό την παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος. Στο πλαίσιο αυτό κατασκευάζεται στο 5ο Km της Ε.Ο. Κοζάνης-Πτολεμαΐδας συγκρότημα παραγωγής σκυροδέματος και αγοράζονται φορτηγά αυτοκίνητα μεταφοράς σκυροδέματος (βαρέλες) καθώς και φορτηγό με μονάδα άντλησης σκυροδέματος (πρέσσα). Έπειτα από οκτώ (8) χρόνια επιτυχημένης πορείας στον κλάδο του έτοιμου σκυροδέματος, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των πελατών τους στο Νομό Κοζάνης και όχι μόνο αποφασίζουν να επενδύσουν το 1987 και στο Νομό Γρεβενών με την κατασκευή μίας νέας μονάδας παραγωγής και μεταφοράς έτοιμου σκυροδέματος. Οι δύο αυτές εταιρείες έχουν αποκτήσει ένα ισχυρό πελατολόγιο το οποίο περιέχει μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες και σημαντικούς εργολάβους και των δύο νομών.

          Με σκοπό την καθετοποίηση της δραστηριότητας στον κατασκευαστικό τομέα και στοχεύοντας  στον καλύτερο έλεγχο της ποιότητας των πρώτων υλών του σκυροδέματος, λαμβάνεται απόφαση το 1994 να ιδρυθεί  μια νέα εταιρεία με την επωνυμία “ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΒΟΥΡΚΑ Α.Β.Ε.Ε.”.  Το 1995 ξεκινάει η παραγωγή ασβεστολιθικών αδρανών υλικών από το λατομείο της Ποντοκώμης για την κάλυψη των αναγκών των δύο μονάδων έτοιμου σκυροδέματος καθώς και την κάλυψη των αναγκών της περιοχής σε αδρανή υλικά. Επίσης την ίδια χρονιά η εταιρεία έτοιμου σκυροδέματος που λειτουργεί στον Νομό Κοζάνης μετατρέπεται σε Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Εταιρεία και αλλάζει η ονομασία της σε “ΑΦΟΙ Π.ΒΟΥΡΚΑ ΣΤΑΝΤΑΡ-ΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε.”.

          Το 1999 η “ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΒΟΥΡΚΑ Α.Β.Ε.Ε.” μισθώνει το “Λατομείο Μικροκλεισούρας”, και το 2000 ξεκινάει την παραγωγή και εμπορία αδρανών υλικών από αυτό. Στο «Λατομείο Μικροκλεισούρας» πραγματοποιείται εξόρυξη διαβάση, το οποίο είναι ένα πυριγενές πέτρωμα που προέρχεται από την πήξη του μάγματος όταν αυτό βρίσκεται στην διαδρομή του προς την επιφάνεια και για τον λόγο αυτό οι εμφανίσεις του έχουν φλεβική μορφή. Τα αδρανή που παράγονται στο “Λατομείο Μικροκλεισούρας” χαρακτηρίζονται από τα εξαιρετικά μηχανικά χαρακτηριστικά τους και για τον λόγο αυτό χρησιμοποιούνται σε ειδικές χρήσεις όπως σκύρα σιδηροδρομικών γραμμών, αντιολισθηρά αδρανή για ασφαλτοτάπητες αυτοκινητοδρόμων και αεροδρομίων, ψυχρά ασφαλτομίγματα κ.λ.π.

          Το 2004 η “ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΒΟΥΡΚΑ Α.Β.Ε.Ε.” ξεκινάει ένα πρόγραμμα επενδύσεων για την αύξηση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας με ταυτόχρονη διασφάλιση της ποιότητας των παραγώμενων προϊόντων έχοντας ως κύριο στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της και την μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο του επενδυτικού προγράμματος πραγματοποιείται ανανέωση των εκσκαπτικών και φορτωτικών μηχανημάτων και των δύο λατομείων , η αγορά φορτηγών αυτοκινήτων καθώς και η πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής σκύρου σιδηροδρομικών γραμμών για το “Λατομείο Μικροκλεισούρας” το 2005.

          Το 2007 η “ΑΦΟΙ Π.ΒΟΥΡΚΑ ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΕ” προχωράει σε αύξηση της δυναμικότητας με την αγορά νέων αυτοκινήτων μεταφοράς σκυροδέματος για να καλύψει τις ανάγκες των πελατών της.

          Το 2008 επεκτείνεται η πιστοποίηση του Λατομείου Μικροκλεισούρας και για την παραγωγή υλικών για ασφαλτομίγματα και υλικά για έργα πολιτικού μηχανικού ενώ γίνεται και πιστοποίηση του Λατομείου Ποντοκώμης για την παραγωγή αδρανών για σκυρόδεμα, ασφαλτομίγματα, έργα πολιτικού μηχανικού και σκύρα σιδηροδρομικών γραμμών.

          Το 2009 πιστοποιείται σύμφωνα με το ISO9001:2008 η “ΑΦΟΙ Π.ΒΟΥΡΚΑ ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΕ” στο πεδίο παραγωγή και διάθεση σκυροδέματος.

          Το 2010 η “ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε.” θυγατρική η οποία βρίσκεται στον Νομό Γρεβενών συννενώνεται με την “ΑΦΟΙ Π.ΒΟΥΡΚΑ ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε.” που είναι η μητρική εταιρεία και εδρεύει στο 5ο Km της Ε.Ο. Κοζάνης-Πτολεμαΐδας στον Νομό Κοζάνης .

          Το 2012 πιστοποιείται σύμφωνα με το ISO9001:2008 η “ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΒΟΥΡΚΑ Α.Β.Ε.Ε.” στο πεδίο παραγωγή και εμπορία αδρανών υλικών.

          Το 2018 επικαιροποιούνται τα πιστοποιητικά ISO9001:2008 τόσο της ” ΑΦΟΙ Π.ΒΟΥΡΚΑ ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε.” όσο και της “ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΒΟΥΡΚΑ Α.Β.Ε.Ε.” σύμφωνα με το ISO9001:2015

        

Ο πρόεδρος και διευθύνων Σύμβουλος:

Βούρκας Νικόλαος