Μικροκλεισούρα

Το “Λατομείο Μικροκλεισούρας” βρίσκεται στο Δημοτικό διαμέρισμα Βεντζίου του Δήμου Γρεβενών.

Εκτείνεται σε μια έκταση 265 στρεμμάτων και κύριος σκοπός του είναι η εξόρυξη, επεξεργασία και εμπορία διαβασικών αδρανών υλικών με δυνατότητα παραγωγής 250 Τόνων/ώρα.

Τα εξαιρετικά μηχανικά χαρακτηριστικά του μητρικού πετρώματος σε συνδυασμό με την παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας από το έμπειρο προσωπικό της εταιρείας και τους συνεχείς εργαστηριακούς ελέγχους που πραγματοποιούνται έχει σαν αποτέλεσμα την παραγωγή αντιολισθηρών  αδρανών υψηλής ποιότητας, τα οποία είναι κατάλληλα για:

 • σκύρα σιδηροδρόμου
 • ασφαλτομίγματα
 • αδρανή για ΧΥΤΑ
 • οδοποιία

Η εταιρεία έχει πιστοποιήσει από το 2005 τον έλεγχο παραγωγής σκύρων γραμμής του λατομείου σύμφωνα με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και στην συνέχεια το 2008 πιστοποιεί όλα τα παραγόμενα προϊόντα και διαθέτει το υπ’ αριθμ. 0654-CPR-005 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του ελέγχου της παραγωγής και έως εκ τούτου τα παραγώμενα προϊόντα της φέρουν την απαιτούμενη από την νομοθεσία σήμανση CE και μπορούν να κυκλοφορούν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΙΚΡΟΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ

O παραπάνω πίνακας μας δείχνει τις κοινές κοκομετρίες από το λατομείο Μικροκλεισούρας και που χρησιμοποιούνται .

Αδρανή από το “Λατομείο Μικροκλεισούρας” έχουν χρησιμοποιηθεί σε πολλά και υψηλών απαιτήσεων έργα όπως:

 • Κατασκευή Δικτύου υψηλών ταχυτήτων της ΕΡΓΟΣΕ
 • Αντιολισθηρός τάπητας στην «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε.»
 • Ανανέωση γραμμής ΗΣΑΠ
 • Αντιολισθηρός τάπητας στην «Π.Α.Θ.Ε.»
 • Υπόβαση Χ.Υ.Τ.Α. Γραμματικού
 • ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
 • Αντιολησθηρός τάπητας Ιονίας Οδού
 • Αντιολισθηρός τάπητας στο ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ                                                                              

 Η τεχνογνωσία, το ανθρώπινο δυναμικό και ο μηχανολογικός εξοπλισμός εγγυούνται την κάλυψη των αναγκών σας.