Σκυροδεμα

Η εταιρεία “Αφοί Π. Βούρκα-Στάνταρ Μπετόν Α.Β.Ε.Ε.” δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας σκυροδέματος καθώς και στον τομέα της εμπορίας αδρανών υλικών. Στα 41 χρόνια λειτουργίας της προμηθεύεται τσιμέντο από την «Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ» με ειδικά οχήματα. Στα πρώτα χρόνια της δραστηριότητάς της η προμήθεια των αδρανών υλικών πραγματοποιούνταν από διάφορα λατομεία της περιοχής, από το 1994 που δημιουργείται η ιδίων συμφερόντων εταιρεία «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΒΟΥΡΚΑ Α.Β.Ε.Ε», η «ΑΦΟΙ Π. ΒΟΥΡΚΑ ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε» προμηθεύεται αποκλειστικά από την «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΒΟΥΡΚΑ Α.Β.Ε.Ε» τα αδρανή υλικά για την παρασκευή το έτοιμου σκυροδέματος.

Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο εργοτάξιο στον Νομό Κοζάνης υπάρχει εγκατεστημένος ένας πλήρως αυτοματοποιημένος αναμικτήρας σκυροδέματος (mixer) δυναμικότητας 80m³/ώρα. Αντίστοιχα στο εργοτάξιο στο Νομό Γρεβενών υπάρχει εγκατεστημένος ένας πλήρως αυτοματοποιημένος αναμικτήρας σκυροδέματος (mixer),ο οποίος έχει παραγωγική δυναμικότητα 60  m3/ώρα.

Η εταιρεία διαθέτει έναν σύγχρονο στόλο από φορτηγά μεταφοράς σκυρόδεματος και αντλίες σκυροδέματος για την κάλυψη των αναγκών των πελατών της.

Η παραγωγική διαδικασία υποστηρίζεται από ένα πλήρως οργανωμένο εργαστήριο δοκιμών σκυροδέματος και αδρανών υλικών το οποίο περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα από τον Νέο Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος όργανα, η ακρίβεια των οποίων ελέγχεται σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Το εργαστήριο διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και την τεχνογνωσία για την πραγματοποίηση μελετών σύνθεσης σκυροδέματος, με αποτέλεσμα η εταιρεία να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των πελατών της και στις πιο απαιτητικές κατασκευές.

Η Μονάδα παραγωγής σκυροδέματος της Κοζάνης διαθέτει πιστοποίηση ISO9000:2015, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό ότι η παραγωγική διαδικασία της και τα παραγώμενα προϊόντα της είναι σύμφωνα με την νομοθεσία και η εξυπηρέτηση των πελατών της εξασφαλισμένη.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Η εταιρεία έχει συνεργαστεί με κατασκευαστικές εταιρείες για την κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ενδεικτικά έχει προμηθεύσει σκυρόδεμα στην κατασκευή των κάτωθι έργων:

 • Αποθήκες πυρομαχικών του ΝΑΤΟ.
 • Μονάδες ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου.
 • Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας.
 • Αγωγός Δ.Ε.Η από τη λίμνη Πολυφύτου στο Δρέπανο Κοζάνης.
 • Τμήματα της Εγνατίας Οδού.
 • Βάσεις ανεμογεννήτριων.
 • Βιοκλιματικό σχολείο στη ΖΕΠ Κοζάνης.
 • Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης.
 • Εργοστάσιο εμπλουτισμού χρωμίτη.
 • Βάσεις ταινιοδρόμων στα ορυχεία της Δ.Ε.Η.
 • Υποσταθμός υψηλής τάσης.
 • κ.α.