Καλώς ήρθατε στhν σελίδα του Ομίλου Αφοί Π. Βούρκα

Ο όμιλος “Αφοί Π.Βούρκα” ο οποίος εδρεύει στην Βόρεια Ελλάδα είναι ένας καθετοποιημένος όμιλος που δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό τομέα.
Οι κύριες δραστηριότητες του ομίλου είναι λατομεία, σκυρόδεμα και κατασκευές.

Σκοπός του ομίλου είναι η παραγωγή και διάθεση προϊόντων καθώς και η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας που είναι σύμφωνες με την Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της.
Για τον λόγο αυτό ο όμιλος προχωράει δυναμικά μπροστά από την ίδρυσή του επενδύοντας τόσο σε εξοπλισμό όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό.